- silnoproudé rozvody pro novostavby a rekonstrukce

 

- uzavřený televizní okruh CCTV, s možností vzdáleného přístupu na PC / mobil

 

- EZS elektronické zabezpečení objektu

 

- vzdálené ovládání světel, rolet, topných okruhů, větrání, čerpadel, atd.

- slouží ke zpětnému získávání tepla. Přiváděný vzduch v rekuperační jednotce přebírá teplo z odváděného vzduchu a minimalizuje tak tepelné ztráty stavby